page-header

Документи на брокера

 • Информация

  Съдържание

  НАЕМ

  1. Анекс към договор за наем на недвижим имот
  2. Депозитна разписка – споразумение – наем
  3. Договор за еднократна услуга /за реклама на имот под наем/
  4. Договор за наем на недвижим имот – 1 вариант
  5. Договор за наем на недвижим имот – 2 вариант
  6. Договор за наем на недвижим имот – 3 вариант
  7. Договор за наем на недвижим имот – 4 вариант
  8. Договор за наем на офис
  9. Договор за наем на стая
  10. Опис /на банкноти, наем/
  11. Приемно-предавателен протокол / наем/ – 1 вариант
  12. Приемно-предавателен протокол / наем/ – 2 вариант
  13. Протокол за огледи – наемател
  14. Предизвестие за напускане – от наемател
  15. Протокол за огледи – наемодател
  16. Разписка за капаро /наем/ – 1 вариант
  17. Разписка за капаро /наем/ – 2 вариант
  18. Разписка – ведомост за платени месечни наеми и други суми
  19. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи – наем
  20. Споразумение /за комисионна от наемодател при повторно отдаване на имота след определен срок/
  21. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот

  ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

  22. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП, за произхода на паричните средства или ценности-предмет на банкова операция или сделка
  23. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
  24. Декларация по чл.26 от Семейния кодекс
  25. Декларация по чл. 264, ал. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс
  26. Декларация за отказ от ползване
  27. Депозитна разписка – споразумение – 1 вариант
  28. Депозитна разписка – споразумение – 2 вариант
  29. Депозитна разписка – споразумение – 3 вариант
  30. Договор за поръчка – купувач
  31. Договор за поръчка – продавач
  32. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 1 вариант
  33. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 2 вариант
  34. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 3 вариант
  35. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 4 вариант
  36. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 5 вариант
  37. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 6 вариант
  38. Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – 7 вариант
  39. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 1 вариант
  40. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 2 вариант
  41. Договор за покупко-продажба на недвижим имот в строеж и предаването му в завършен вид – 3 вариант
  42. Приемно-предавателен протокол / продажба/ – 1 вариант
  43. Приемно-предавателен протокол / продажба/ – 2 вариант
  44. Протокол за въвод във владение на недвижим имот
  45. Протокол за огледи – купувач
  46. Протокол за оглед при продажба на недвижим имот
  47. Протокол за огледи – продавач
  48. Пълномощно при продажба на имот
  49. Пълномощно при закупуване на имот
  50. Разписка за получени квитанции и други разплащателни документи – продажба
  51. Споразумителен протокол

  ПОСРЕДНИЧЕСТВО

  52. Анекс към договор за посредничество
  53. Анекс за посредничество с купувач при преференциални условия
  54. Анекс за посредничество с продавач при преференциални условия
  55. Договор за поръчка
  56. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот – 1 вариант
  57. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот – 2 вариант
  58. Посреднически договор за закупуване на недвижим имот с депозит
  59. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот в строеж
  60. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
  61. Договор за посредничество при отдаване под наем на недвижим имот
  62. Договор за посредничество при наемане на недвижим имот
  63. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -1 вариант
  64. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот -2 вариант
  65. Договор за посредничество при покупка на недвижим имот с изключителни права
  66. Консултантски договор
  67. Договор за консултации при покупка на недвижим имот
  68. Договор за сътрудничество – при продажба

  ДОКУМЕНТИ С ПАРАЛЕЛЕН ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

  69. Договор за посредничество при закупуване на недвижим имот
  70. Договор за посредничество с наемодател
  71. Договор за посредничество с наемател
  72. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот
  73. Договор за посредничество при продажба на недвижим имот в нова сграда
  74. Договор за наем на недвижим имот – 1 вариант
  75. Договор за наем на недвижим имот – 2 вариант
  76. Предварителен договор за продажба на недвижим имот
  77. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж – 1 вариант
  78. Предварителен договор за продажба на недвижим имот в строеж – 2 вариант
  79. Договор за управление и отдаване под наем на недвижим имот
  80. Договор за управление на недвижим имот в строеж
  81. Договор за сътрудничество – при продажба

  ДРУГИ

  82. Договор за изработка – ремонтни и строителни дейности
  83. Договор за паричен заем
  84. Договор за подготовката на строителство на обект
  85. Разписка за получена сума
  86. Запис на заповед
  87. Декларация за съгласие
  88. Заявление за достъп до данни, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679
  89. Заявление за достъп до данни, на основание чл. 26 и чл. 29 от Закона за защита на лични данни
  90. Заявление за тежести

  Формат

  Кутия със CD диск.

  Формат на файловете с образците на документи: MS Word .docx, MS Word .doc, , OpenOffice .odt

  Цена: 35лв.

 • Поръчайте


   Доставката се извършва от куриер, на когото се заплащат куриерските услуги.

  Курс за брокери на имоти

  Курс за брокери на имоти

  Над 20 години, стотици курсисти успяха в професията. Присъединете се! Запишете се за едномесечен онлайн курс за брокери на имоти. Два раздела: Основи на професията и Практически въпроси с девет модула и близо 100 лекции, упражнения, тестове, ресурси. Такса 160лв.

  Документи на брокера

  Документи на брокера

  90 от най-разпространените документи, свързани със сделките с имоти и работата на брокера. Написани образци, приложими във всекидневната работа на брокера и агенцията.

  Практическо ръководство за брокера

  Практическо ръководство за брокера

  Ръководство за начинаещи брокери с основни понятия и раздели като градоустройство и сградостроителство, дейността на брокера, правни въпроси, реклама и психологически аспекти, ГДПР и агенцията за имоти

  Сборник нормативни документи

  Сборник нормативни документи

  Нормативна уредба на въпросите, свързани със сделките с имоти. Сборникът включва 73 нормативни акта.