Намиране на оферти от собственици за всяка агенция за недвижими имоти е част от ежедневната работа.

Дали тези оферти могат да се набавят чрез фирмения сайт?

Публикуване на обяви за имоти е функция в системата за съдържание на фирмения сайт на агенцията.

Обяви за имоти от собственици, а и от фирми, публикувани във фирмения сайт за недвижими имоти води до преимущества за агенцията:

  1. Увеличава се посещаемостта на сайта
  2. Увеличава се популярността му
  3. Агенцията получава оферти от собственици

Разбира, се важен за успеха на тази идея е принципът, по който се позволява изпращането на офертата към фирмения сайт.

Има случаи, в които на сайта се рекламира публикуване на обяви за имоти, но те реално се изпращат на фирмения e-mail, а не в сайта.

Така, агенцията набира оферти от собственици и рядко ги помества в сайта с координатите на собственика.

Този начин е безспорно остарял и търпи критика.

Сайтът за недвижими имоти трябва да бъде от портален тип, с възможност да се публикуват обяви за имоти

Вариантите за това са два – с предварителна регистрация и без регистрация. Без значение кой от начините се предпочита, публикуването може да е директно или след одобрение на офертата.

Регистрация в сайта и последвало одобрение на офертата, би отблъснало потребителите поради по-мудната система за публикуване.

Би било добре, ако се изисква регистрация в сайта, обявите за имоти да се публикуват директно.

Предимствата на регистрацията са, че така по-лесно се управлява профила на потребителя и редакцията на офертата.

Също така регистрацията създава лично отношение към сайта и отговорността за публикуването е по-голяма.

В условията на все още съществуваща криза в областта на недвижимите имоти, реализирането на сделка с даден имот е нелека задача и поради тази причина собственици и агенции търсят все повече начини за реклама.

Порталният тип фирмен сайт предоставя платформа за обмен на оферти не само между агенцията и нейните клиенти, но и на по-широк кръг от потребители, които са тясно специфицирани в  нишата с имотите.

Това е явна предпоставка за увеличаване на икономическите ползи за агенцията, предоставила възможността за публикуване на обяви за имоти на своя сайт.