page-header

Практическо ръководство за брокера

 • Информация

  Съдържание

  Ръководството съдържа шест части:

  Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата…

  Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност и видове  недвижими имоти; вещни права; вещи; тежести и др. Нормативна уредба,  свързана с недвижимите имоти.

  Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти–  Класификатор на имоти. Етапи на сделките с недвижими имоти. Сегментиране на  пазара. Печатна реклама и др.

  Психологически аспекти в дейността на брокера на недвижими имоти– Познания за същността на общуването, видовете темперамент и съответно видове  клиенти, психологически профил на брокера…

  Реклама на имоти и рекламиране на дейността. Софтуер– Какво представлява рекламният процес и какви са видовете реклама, обслужващи агенциите за недвижими имоти…

  ГДПР(Регламент (EС) 2016/679) в дейността на брокера и агенцията за имоти – 10 стъпки за прилагане на ГДПР, Декларация за съгласие, Заявление за достъп, ГДПР в сайтовете за имоти и др.

  Формат

  Кутия със CD диск.

  Формат на файла: .exe

  Цена: 37лв.

  практическо ръководство за брокера

 • Поръчайте


   Доставката се извършва от куриер, на когото се заплащат куриерските услуги.

  Курс за брокери на имоти

  Курс за брокери на имоти

  Над 20 години, стотици курсисти успяха в професията. Присъединете се! Запишете се за едномесечен онлайн курс за брокери на имоти. Два раздела: Основи на професията и Практически въпроси с девет модула и близо 100 лекции, упражнения, тестове, ресурси. Такса 160лв.

  Документи на брокера

  Документи на брокера

  90 от най-разпространените документи, свързани със сделките с имоти и работата на брокера. Написани образци, приложими във всекидневната работа на брокера и агенцията.

  Практическо ръководство за брокера

  Практическо ръководство за брокера

  Ръководство за начинаещи брокери с основни понятия и раздели като градоустройство и сградостроителство, дейността на брокера, правни въпроси, реклама и психологически аспекти, ГДПР и агенцията за имоти

  Сборник нормативни документи

  Сборник нормативни документи

  Нормативна уредба на въпросите, свързани със сделките с имоти. Сборникът включва 73 нормативни акта.