page-header

Практическо ръководство за брокера

 • Информация

  Съдържание

  Ръководството съдържа шест части:

  Основи на градоустройството и сградостроителството– Видове  устройствени планове. Кадастър. Планове за вертикално и хоризонтално  планиране; понятия от новото строителство; устройство и елементи на сградата…

  Правен режим на сделките с недвижими имоти-същност и видове  недвижими имоти; вещни права; вещи; тежести и др. Нормативна уредба,  свързана с недвижимите имоти.

  Дейност на брокера при сключване на сделки с недвижими имоти–  Класификатор на имоти. Етапи на сделките с недвижими имоти. Сегментиране на  пазара. Печатна реклама и др.

  Психологически аспекти в дейността на брокера на недвижими имоти– Познания за същността на общуването, видовете темперамент и съответно видове  клиенти, психологически профил на брокера…

  Реклама на имоти и рекламиране на дейността. Софтуер– Какво представлява рекламният процес и какви са видовете реклама, обслужващи агенциите за недвижими имоти…

  ГДПР(Регламент (EС) 2016/679) в дейността на брокера и агенцията за имоти – 10 стъпки за прилагане на ГДПР, Декларация за съгласие, Заявление за достъп, ГДПР в сайтовете за имоти и др.

  Формат

  Кутия със CD диск.

  Формат на файла: .exe

  Цена: 37лв.

  практическо ръководство за брокера

 • Поръчайте
  Във връзка с въведеното извънредно положение, доставката на продуктите става след заплащане на стойността им по банков път. Банкова сметка: IBAN:BG90BPBI81701735004760, BIC: BPBIBGSF, ДИКСИО ЕООД.

  Доставката се извършва от куриер, на когото се заплащат куриерските услуги или безплатно като архивирани файлове по предоставена електронна поща. 

Курс за брокери на имоти

Курс за брокери на имоти

Над 20 години, стотици курсисти успяха в професията. Присъединете се! Запишете се за едномесечен онлайн курс за брокери на имоти. Два раздела: Основи на професията и Практически въпроси с девет модула и близо 100 лекции, упражнения, тестове, ресурси. Такса 160лв.

Документи на брокера

Документи на брокера

90 от най-разпространените документи, свързани със сделките с имоти и работата на брокера. Написани образци, приложими във всекидневната работа на брокера и агенцията.

Практическо ръководство за брокера

Практическо ръководство за брокера

Ръководство за начинаещи брокери с основни понятия и раздели като градоустройство и сградостроителство, дейността на брокера, правни въпроси, реклама и психологически аспекти, ГДПР и агенцията за имоти

Сборник нормативни документи

Сборник нормативни документи

Нормативна уредба на въпросите, свързани със сделките с имоти. Сборникът включва 73 нормативни акта.