Рекламната стратегия за всяка една агенция за недвижими имоти е ключът към развитието и успеха в сферата на търговията с имоти. За успешна реализация в условията на голяма конкуренция в глобалната мрежа, експертите залагат на реклама в портали за имоти, както и в своя фирмен сайт за имоти.

Високият рейтинг, изобилието на оферти и съпътстващите услуги, които предлагат всички портали за имоти, обричат на гибел класическият фирмен сайт за имоти на средностатистическата агенция.

И все пак лидерите сред агенциите за недвижими имоти, създават, усъвършенстват и непрекъснато модернизират своите фирмени сайтове за имоти. Чрез тях те повишават своя имидж и утвърждават фирмено си име, като поддържат актуална база данни с оферти.

Всички съвременни постижения и нововъведения в сферата на IT технологиите, моментално намират приложение във фирмения сайт за имоти, което не може да бъде казано за порталния сайт за имоти. В повечето портали за имоти (с изключение на imot.bg) всяка една промяна е бавна, тромава, и свързана с полагане на големи “усилия” от страна на клиента (който де факто е фирмата за имоти), да убеди съответните ръководни фактори за нейната необходимост.

Например: новите райони на София,  а и не само те, в които се продават апартаменти веднага се включват във фирмените сайтове за имоти, но в порталните не е така – imoti.net все още няма самостоятелно един от най-търсените райони, а именно Докторски паметник, той се явява като под-район на Център и се губи сред останалите.

Фирмения сайт за имоти, ако е добре оптимизиран, предоставя още едно предимство. Той предлага интерактивна и непрекъсната връзка на своите брокери с клиента, с помощта на съвременните мобилни комуникации. Фирмения сайт за имоти предлага и мобилна версия, чрез която агенцията печели още нови потребители, клиентите с  android .

Фирмения сайт за имоти е неделима част от семейството на сайтовете за недвижими имоти. Той е един от най-търсените от клиентите, поради това че е безплатен, предлага лесна работа с базата данни от оферти и бърз контакт с брокера.